13 грудня 2016 року на базі Рокитнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся семінар-практикум для вчителів початкових класів на тему «Корекційно-розвивальні заняття з дислексії та дисграфії з дітьми початкових класів».

Консультант-логопед Рокитняської районної ПМПК, Непомняща С.В., провела корекційно-розвивальне заняття з дислексії та дисграфії з дітьми початкових класів. Такі майстер-класи дадуть змогу вчителям молодших класів детальніше опрацювати це питання і навчитись нових результативних методів роботи.

Консультант-дефектолог Рокитняської районної ПМПК, Марченко Л.М., на семінарі порушила питання відхиленого розвитку в дітей початкових класів психосоціального і когнітивного аспектів та наголосила, що робота над запобіганням помилок під час навчання дітей читання та письма буде ефективною за умо­ви об’єднання зусиль вчителів та батьків. Щоб оволодіти премудрощами рідного мовлення, діти мають чути правильну мову дорослих, що є для них взірцем для наслідування. Тому дорослим важли­во самим володіти орфоепічними нормами літературної сучасної мови. Тільки грамотне, зв’язне усне мовлення - запорука успіш­ного навчання дитини в школі.

/Files/images/3/PC136153.JPG /Files/images/3/PC136158.JPG/Files/images/3/PC136161.JPG

ГРАФІК

проведення засідань

районної психолого – медико – педагогічної консультації

Рокитнянського району на 2016 – 2017 н.р.

№ п Дата проведення Напрям роботи Місце проведення
1 12.07.2016 Обстеження дітей дошкільного віку ДНЗ „ Малятко”
2 26.08.2016 Обстеження дітей дошкільного віку ДНЗ „Лісова казка”
3 19.04.2017 Обстеження дітей шкільного віку Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3
4 12.05.2017 Обстеження дітей шкільного віку Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3
5 2 27.05.2017 Обстеження дітей шкільного віку Рокитнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3
6 1 15.06.2017 Обстеження дітей дошкільного віку ДНЗ „Мальвіна”
7 23.08.2017 Обстеження дітей дошкільного віку ДНЗ „Світанок”

СКЛАД

Рокитнянської районної психолого-медико-педагогічної консультації

- завідувач районною ПМПК, практичний психолог – Хорунжа Ольга Вікторівна;

- вчитель – дефектолог - Куліковська Наталія Федорівна;

- вчитель – логопед - Непомняща Світлана Василівна;

- вчитель – дефектолог, логопед - Марченко Лариса Миколаївна;

- практичний психолог – Пахаленко Ірина Андріївна;

- практичний психолог - Романюк Людмила Олександрівна;

- лікар-невропатолог – Баштова Валентина Володимирівна.

Перелік документів необхідних для влаштування дітей

до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів

1. Довідка з місця проживання

2. Довідка з місця роботи батьків

3. Довідки про склад сім’ї якщо батьки розлучені - свідоцтво про розірвання шлюбу, довідка, що мати одиночка свідоцтво про смерть

4. Медична картка + картка щеплень

5. Документи про освіту для дітей шкільного віку: особова справа учня, табель успішності, характеристика

6. Свідоцтво про народження

7. Копія чорнобильського посвідчення

8. Копія посвідчення інваліда

9. Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК

10. Путівка

11. Довідка із санстанції (дійсна 3 дні)

12. Клопотання відділу, управління освіти про влаштування дітей до інтернатних закладів.

13. Ідентифікаційний код

14. Акт обстеження житлово-побутових умов

15. Заява батьків.

Для вчителів, які працюють з дітьми з відставанням в

інтелектуальному розвитку (легка розумова відсталість)

Інклюзивне навчання передбачає спільне перебування дітей з різними порушеннями дітей психофізичного розвитку з їхніми здоровими однолітками. Навчальний процес тут здійснюється диференційовано за індивідуальними програмами, посильними для дітей, і за умов кваліфікованої спеціальної корекційної допомоги.
Поради вчителям ЗОШ для успішної роботи з дітьми, які мають особливі потреби
Учитель повинен оволодіти необхідними знаннями та навичками:
• Ознайомитися з анамнезом, мати уяву про основні види порушень психофізичного розвитку дитини
• Вивчити стан уваги. Стомлюваності, темп роботи кожної дитини
• Враховувати стан слуху, зору, особливості моторики та загального фізичного розвитку учня
• Навчитися спостерігати за дітьми та оцінити їх розвиток під час занять
• Закінчувати заняття, коли діти втомилися чи неуважні
• Навчитись адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище до специфічних потреб дітей
• Створити оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми і формуванню колективу.
• Формувати у дітей досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації до соціального середовища.
• Ставитися з повагою до дітей та їхніх батьків.

Інформація про діяльність Рокитнянської районної

психолого-медико-педагогічної консультації

На сучасному етапі розвитку нашої держави проблеми освіти дітей з психофізичними вадами є надзвичайно актуальними.
Система порушення психофізичних функцій вимагає раннього діагностичного і корекційно-розвивального втручання. Без такої психолого-педагогічної допомоги подальше навчання та соціально-трудова адаптація дитини стають мало ефективними.

Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) є методичною установою системи освіти України, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну та просвітницьку діяльність.

У своїй діяльності психолого-медико-педагогічна консультація керується Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про захист персональних даних", актами Президента України, Кабінету Міністрів України,рішеннями відповідних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність ПМПК допомагає у вирішенні таких питань:

· попередження відхилень у розвитку дітей;

· вибір індивідуального освітнього маршруту;

· переборюванні труднощів у навчанні;

· рішення проблем особистого розвитку.


Завдання районної ПМПК


Районним ПМПК надається право здійснювати діагностичне обстеження дітей з психофізичними вадами, що підтверджено відповідними медичними діагнозами. Таке засідання може відбуватися за умови участі у ньому представника Київської обласної психолого-медико-педагогічно консультації.
Для дослідження розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку на діагностичних засіданнях використовується уніфікована експрес-методика, розроблена українськими вченими-дефектологами Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівською «Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів та старших дошкільників». Ця методика дає можливість в умовах ПМПК не тільки розмежувати дітей за станом розумового розвитку , але й прогнозувати подальшу їх перспективу. В ній передбачено якісно-кількісне вивчення психічного розвитку дітей, відпрацьовані сталі інструкції, різні міри допомоги, дається характеристика складових діяльності, визначені вікові межі використання методики. Все це забезпечує кваліфіковану діагностику в умовах консультації.
На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дітей.
У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.
Велика увага в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій приділяється консультативній і просвітницькій роботі. Завдяки повному складу штатних працівників ПМПК, до яких входять різні фахівці (дефектологи різної спеціалізації, психологи та лікарі), та постійному місцю і режиму їх роботи, в ПМПК можна отримати фахову допомогу з усіх проблем у розвитку дітей.
Одним з напрямків роботиПМПК є консультативно-методична допомога сім’ям, які виховують дитину з психофізичними порушеннями. Батьки мають право вибирати, де буде навчатись їхня дитина. А щоб прийняти правильне рішення, їм потрібно проконсультуватись зі спеціалістами і прислухатись до їх рекомендацій. Лише за умови правильного вибору батьків та спільної, добре організованої роботи фахівців, відкриваються широкі можливості для розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
Важливою функцією ПМПК є консультативно-корекційно-розвиткова, коли, працюючи з дитиною на спільних заняттях у присутності батьків, фахівці залучають їх до активної співпраці, навчають способів закріплення досягнутих здобутків у домашніх умовах.
Висновок ПМПК– документ подвійного значення: з’ясовує рівень розвитку дитини і одночасно є підставою для направлення дитини в спеціальний загальноосвітній навчальний (дошкільний чи шкільний) заклад системи освіти, а при встановленні інвалідності – в заклад соціального захисту (дитячі будинки-інтернати відповідного профілю, реабілітаційні центри). Це законодавчо закріплено в законах України “Про загальну та середню освіту” (ст. 18, п. 6), “Про дошкільну освіту” (ст..32, п. 4).

Методичні рекомендації для вчителів початкової школи, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та враховуючі індивідуальні освітні потреби дітей із затримкою психічного розвитку рекомендуємо:
1. Залучати дітей зазначеної категорії до позакласної та позаурочної навчально-виховної діяльності, гурткової роботи.
2. Навчально-виховний процес спрямовувати на вироблення у дітей життєво необхідних умінь і навичок, формування трудового досвіду, який потім можна застосувати у самостійному житті.
3. На заняттях створювати атмосферу довіри, позитивного емоційного контакту між всіма учасниками навчально-виховного процесу.
4. Використовувати різноманітні методи і прийоми з метою корекції та компенсації недоліків психофізичного розвитку, дотримуватись дидактичних принципів навчання.
5. При навчанні обов’язково використовувати наочність, об’ємні предмети, муляжі, опорні схеми.
6. Проводити систематично бесіди, консультації , збори , лекції з батьками даної категорії дітей.

Поради вчителям, які навчають у своїх класах дітей з порушенням інтелекту (з легкою розумовою відсталістю)

1. Підготувати дітей класу до того, що поряд із ними навчатиметься учень з особливими освітніми проблемами:
• Створити в класі демократичне середовище, налагоджувати між учнями дружні стосунки, щоб розумово відсталі діти почувалися себе членами колективу;
• Привчати здорових дітей допомагати ( в разі потреби) опікувати розумово відсталих однолітків;
• Присікти зневажливе ставлення до дітей з обмеженими можливостями.
2. Перед прийомом до класу дитини з легкою розумовою відсталістю детально ознайомитися з його анамнестичними даними. З цією метою поспілкуватися з батьками дитини; вивчити медичні довідки; усвідомити, в чому полягає першопричина ( пологова чи післяпологова травма, хвороба в ранній період, вплив медикаментів тощо)
3. Вивчити спеціальну медичну та педагогічну (дефектологічну) літературу з метою з’ясування впливу ушкоджень (пологові травми, хвороби, психічні захворювання тощо) на процеси навчання та розвитку.
Детально вивчити особливості розвитку психічних процесів дитини з легкою розумовою відсталістю ( стан пам’яті, уваги. Мислення, темп роботи, працездатність, прояви поведінки, стан емоційно-вольової сфери тощо)
4. Ознайомитися з сучасними педагогічними підходами і методиками, які застосовуються у спеціальних школах під час навчання дітей з легкою розумовою відсталістю. Необхідно в школі мати навчальні програми ( відповідного класу). Щоб мати уявлення, якими завданнями вміннями та навичками мають оволодіти розумово відсталі діти на кінець навчального року.
5. На кожну дитину з обмеженими можливостями необхідно скласти індивідуальний навчальний план (враховуючи складність дефекту)
6. Знаючи специфічні особливості психічних процесів розумово відсталих дітей, коригувати їх у процесі навчання; враховувати під час навчання; враховувати під час планування діяльності.
• Розумово відсталі діти зазвичай мають слабку пам’ять , тому матеріал треба подавати невеликими «дозами» і звертати увагу на багаторазове повторення вивченого матеріалу. З цією метою урізноманітнювати прийоми і види робіт на закріплення вивченого матеріалу, застосовувати дидактичні ігри і лише після засвоєння цього матеріалу давати складніший новий матеріал.
• У розумово відсталих дітей порушено активну увагу. Треба застосовувати наочний матеріал для її активізації, чергувати види діяльності (більш складні завдання чергувати з легшими).
• У розумово відсталих дітей переважає конкретно-наочне мислення. На нього й треба спиратися у складанні навчального матеріалу. Для цього слід застосовувати зрозумілу яскраву наочність (предметні картинки, рахунковий матеріал, малюнок-схему до задачі тощо.)
• Діти з легкою розумовою відсталістю мають знижені темп роботи та працездатності. Значить, для них необхідно зменшити обсяг завдань та їх кількість. А складність має бути доступною. Для цього дітям можна давати індивідуальні картки із завданням відповідної складності та перфокарти, в які треба лише вставити відповідну орфограму або числову відповідь ( і зовсім немає необхідності переписувати це завдання в зошит, якщо дитина має слабкі чи недостатні навички письма)
• Діти з легкою розумовою відсталістю зазвичай не мають достатніх навичок самостійної роботи. Потрібен постійний контроль за виконанням ними завдання (щоб вони не втрачали уваги та напряму діяльності)
• Діти з обмеженими розумовими можливостями потребують неодноразового повторення вчителем інструкції щодо виконання того чи іншого завдання. Тому вчитель має переконатися, як і наскільки точно учень зрозумів, чого від нього вимагають, і лише після цього дозволити виконати завдання. В разі потреби, слід дати учневі додаткові пояснення щодо виконання завдання.
• Уміти підтримувати в дитини впевненість у своїх силах, прагнення до пізнавальної діяльності; запобігати різним змінам у психічній діяльності, поведінці та загальному стані дитини та адекватно реагувати на них.

Положення ПМПК 2016

Кiлькiсть переглядiв: 325

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.